I TRONDHEIM

Klikk her for å redigere undertittel

OM MEG
SARAH HUSSMANN (1986)

Jeg er utdannet gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, og er medlem av MNGF (Norsk Gestaltterapeutforening.)
Jeg driver egen praksis, og er også utdannet blomsterdekoratør og har jobbet kreativt de siste ti år. 

HVORDAN JOBBER JEG:
Jeg tror vi mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett og akseptert akkurat som vi er. Dette er ingen selvfølge at vi opplever i livene våre. Jeg bestreber meg på å være tilstede for deg i terapirommet og deler av min oppmerksomhet slik at du kan se deg selv tydeligere. Jeg er opptatt av relasjonen, og det som skjer her og nå. Vi kan godt snakke om fortiden din, men jeg er mere opptatt av hvordan vår historie har påvirket oss og hvordan det spiller seg ut mellom oss. Jeg jobber fenomenologisk, det vil si jeg prøver å se det som er - uten å tolke for mye. Jeg tenker også at jeg har stor respekt for den som kommer og at relasjonen er likeverdig. Sammen kan vi utforske mulighetene og kanskje du ser at du har flere valg enn du tror.

PARTERAPI OG GRUPPETERAPI: 
Sammen med  kollega Hilde Røsand tilbyr jeg også gruppeterapi, veiledningsgrupper og parterapi. Da er vi to terapeuter sammen med paret. 
I parterapi eller samlivsterapi er målet å bevisstgjøre paret på hva som faktisk foregår. Hvilke behov de dekker hos hverandre og hvordan de kommuniserer seg i mellom. Vi tydeligjør hvordan de påvirker og blir påvirket av hverandre. Problemer eller kriser i parforhold kjennetegnes ofte ved at glede, nærhet og intimitet er fraværende. Kommunikasjonen fungerer dårlig og føles som fastlåst.

Gruppeterapi/ veiledningsgrupper: 
HILDE RØSAND (1964)
Jeg er privatpraktiserende gestaltterapeut og har min utdannelse fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i perioden 2014-2017. Jeg har bakgrunn som gründer, kreativ formgiver og jobber som teknisk tegner. Relasjonsperspektivet, form, persepsjon og kreativitet står sentralt i mitt arbeide både som terapeut og hus tegner. Erfaringskompetanse og det å mestre utfordringer som kronisk sykdom i eget liv har vært en inspirasjon for meg til å utdanne meg som gestalt psykoterapeut. Gestaltterapi passer for alle som ønsker endring og utvikling. Ved å fokusere på muligheter vil flere muligheter tre frem. "Sometime the things we can`t change, are ment to change us". (A woman of Faith) 


T-GRUPPE;
er ett nytt og enestående gruppeterapi- tilbud innen gestaltpsykologiske rammer. Vi har ett pilotprosjekt som retter seg mot ungdommer mellom 15-19 år. Vi tror på at gruppeterapi er godt egnet til å jobbe med ulike utfordringer som for eksempel press, krav og det å føle seg feil/annerledes. Det handler mye om å bli sett, hørt og oppleve seg forstått. Og også om å se og høre og kjenne seg igjen i andre, og tåle seg selv på godt og vondt