I TRONDHEIM

Klikk her for å redigere undertittel

GESTALTTERAPI
Ordet GESTALT kan oversettes med:
[SKIKKELSE, HELHET, FORM, FIGUR ELLER ETT MENINGSFYLT HELE]
Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien.
Den bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell – fenomenologisk filosofi. Gestaltterapien ble grunnlagt på 1950/ 60-tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman.

Gestaltterapi er en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi. Bevisstgjøringen i terapien skapes gjennom samtale, eksperimenter og "rollespill". Vi har fokus på prosess (det som skjer), fremfor innhold (hva vi snakker om). Vi legger vekt på hva som skjer i øyeblikket, hva jeg tenker, kjenner i kroppen, føler og hva jeg gjør akkurat nå. Jeg er ikke så opptatt av hvorfor det ble som det ble, men heller hvordan jeg gjør det og hvordan vi gjør det sammen. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning, konflikthåndtering og mange former for opplæring.

GESTALT FILOSOFI

Øyeblikkets potensial:

Vi bruker potensialet som ligger i øyeblikket, til å justere ideer og atferdsmønstre som stammer fra fortiden.

De ideer og atferdsmønstre som var brukbare den gang, hjalp oss til å overleve. I dag virker de ofte ufruktbare når vi tar dem i bruk automatisk. Gjennom å tilegne oss nye erfaringer kan vi korrigere mønstrene til produktiv atferd.


GESTALTLOV

En gestaltlov kan uttrykkes slik:
En helhet kan inneholde mer eller være annerledes enn summen av delene. En meningsfylt helhet bestemmes av hvordan vi opplever delene satt sammen og opplevelsen av egenskapene til delene. Den mening en ny helhet gir til individet er alltid personlig og basert på opplevelsen her og nå. Dette kan i sin tur gi nytt perspektiv på delene. En ny helhet og et nytt perspektiv på et problem kan lindre problemet. Med den nye gestalten er problemet omdannet og oppfattes ikke lenger som et problem. For eksempel: En mor blåser på såret til barnet sitt. Barnet føler en lindring i smerten ved at moren blåser på såret, og dette endrer barnets opplevelse i forhold til såret. Fra et fenomenologisk ståsted er såret fremdeles det samme. Fra et analytisk ståsted lindres smerten (effekt) av at moren blåser på såret (årsak). I gestalt tenker vi at såret fremdeles er det samme såret, men at barnets subjektive opplevelse er endret.


ROLLEN TIL TERAPEUTEN:

I gestalttilnærming bygger vi på forholdet mellom terapeut og klient. Terapeuten er tilstede for klienten i et psykologisk felt og drar nytte av de muligheter som finnes i dette feltet.